Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

insect


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
insect
insect
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart

haemos:

“i do what i want” sounds really rebellious and cool but what i want to do is avoid conflict and stay in my room

July 03 2015

insect
2174 9f21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafrenulum frenulum
insect
Reposted fromhagis hagis viaszarakoszula szarakoszula
insect
insect
5453 5f9f 500
Mfw, finally, the temperature drops below 30C°
Reposted fromlejibet lejibet
insect
5571 0954 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialejibet lejibet
insect
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
insect
insect
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
insect
insect
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
5513 80e5

shibabear:

GOOD MORNING STARSHINE THE SUN SAYS HELLO

Reposted fromsolidsender solidsender viaszarakoszula szarakoszula

July 01 2015

insect
4329 76c4 500
insect
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viaxhiatusx xhiatusx

June 28 2015

insect
 A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— Czyli jeszcze prawdziwi faceci nie wyginęli
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viainanutshell inanutshell
insect
4506 c972
Reposted fromsnowlake snowlake vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...