Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

insect
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski vialejibet lejibet
insect
insect
3372 d0b2
Reposted fromdoener doener vialejibet lejibet
insect
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viathatwasntadream thatwasntadream
insect
7083 46f7
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J
insect
1917 12a3
hmwytmb
insect
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszarakoszula szarakoszula
insect
insect
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viafrenulum frenulum
insect
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viafrenulum frenulum
insect
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viafrenulum frenulum
insect
insect
5268 204f

July 08 2015

insect
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viamefir mefir
insect
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
insect
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
insect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...